Зидария – функция и видове зидария

   Задарията с развитието  на технологиите  се променя и усъвършенства. Има повече разновидности в практическото им приложение. Използват се високотехнологични материали, което води и до по голяма устойчивост в строителството. С нашите консултанти на строителна фирма МД-90 ще разгледаме видовете зидария според тяхната функция, предназначение и вид материал.

1. Функция зидария с МД-90

Видовете зидария изпълняват определени функция, като притежава определени механични свойства. Те разпределят правилно и равномерно тежестта по линейната и дължина. Съставни елементи на зидарията са керамични тухли, тухли от газобетон, стъклени тухли и др. Устойчивостта на всяка зидария и нейните технически характеристики зависи от материала избран за зидария, начин на подреждане, фугиране и т.н. зависи, от материала на основните елементи, вида на свързващия разтвор и начина на подреждане. Независимо какъв тип зидария се прави е необходимо разположението на тухлите шахматно, което означава горен ред покрива фугите на долен ред.

Може да бъдат използвани и други способи за изпълнение за получаване на определен резултат. За фугиране се използват различни разтвори. Какъв ще бъде, зависи от Вас. Фугите на зидариите трябва да бъдат с дебелина от около 1.00 см. Един от начина на фугиране на зидарии е с развор хоросан . Неговият състав е от пясък, гасена вар и вода. Притежава висока спойваща твърдост при втърдяване след изсъхване. Има универсално приложение. Но с развитието на съвременните технологии и материали, новото поколение зидарии изискват специални сухи разтвори, които са различни от хоросана. Те са смес от високачествени готови полимери хомогенни прахообразни циментови смеси с различни добавки. Разтварят се със вода. Количеството водно количество е уточнено на самите опаковки, които са от 20 до 50 кг. Притежават висока якост, водоустойчивост и дългосрочност на използване.

2. Видове зидария с МД-90 за Вас:

2.1. Видове зидария според вид предназначение:

Вътрешна носеща зидария
  • Външна носеща зидария. Тези стени поемат тежестта на покрива, на конструкциите и се разпределят равномерно по основата на сградата
  • Външна неносеща зидария има задача да изолира вътрешното пространство от външните атмосферни влияния
  • Вътрешна носеща зидария разпределят тежестта на греди и пояси на равни честоти по основата на сградата.
  • Вътрешна разпределителна зидария – отделя вътрешното пространство в зависимост от съответното му предназначение

2.2. Видове зидария според вид материал:

  • Каменна зидария е естествен материал, който се използва при изграждане на основи, подпорни зидове, носещи греди и т.н Имат голямо разнообразие от разовидности на цветове и форми. За каменни зидарии се използват предимно гранит, варовик, саенит. Притежават най- висок клас устойчивост и здравина.
Изграждане на суха каменна зидария
  • Тухленна зидария е изработена от керамика. Използва се за изграждане на вътрешни и външни стени, колони, комини и др. В зависимост от проектните норми те могат да бъдат с различна дебелина и вид. Лесни за монтаж. Имат отлична звуко и топлоизолация, висока устойчивост, паропропускливост, топлинна акумулираща способност.
Изграждане на тухлена зидария
  • Зидария итонг /газобетон/ е лек клетъчен бетон. На практика представлява смес от пясък, цимент, вар, вода, алуминии на прах. Получава се следствие високо нагряване в автоклави. Има силно изразена пореста структура. Българският газобетон  се предлага на пазара в два класа – за носещи стени – B5, за неносещи – B2,5.
Итонг тухла /газобетон/
  • Зидария от стъклени тухли. Има приложение при зидарии от единични прозрачни прегради от стъкленни тухли. При по-големи пространства от стъклени пана се използват стоманнобетонни конструктивни елементи за по-добра устойчивост и укрепване на зидарията от стъкло. Имат добра звукоизолация, пропускат светлина, притежават устойчивост и здравина. Подходящи основно за вътрешни интериорни решения. Най-подходящи са за иновативен дизайн за малки пространства или отделни елементи по проект.

Стъкленно пано – МД-90

Зидарията е част от качеството на цялата сграда. Качеството и контрола са част от всеки един процес. Тя е неразривно свързана с професионалните умения и квалификация на целият работен екип. На практика зидарията е недазделна част от нашата работа – строителна фирма МД-90 за Варна и област. Всяка зидария в зависимост от своята спицифика има различна калкулация като цена на труди и материал.

Повече за зидария, видове зидария на сайта и блога Ни на строителна фирма МД-90 за Варна и област. – https://www.md90.biz