Зелен стандарт строителство с МД-90

1. Необходимост от създаване на зелен стандарт строителство

Защо е необходим „зелен стандарт на строителство не само у Нас, но и по света? Строителството по цял света все повече нараства с нарастването на населението в световен мащаб. Това води до увеличаване на въглеродните емисии. Сградите са почти половината от потреблението на световната енергия, което води до отделяне на вредни емисии и замърсяване на околната среда.

Замърсяването на околната среда е свързано с въздуха, който дишаме, неговото лошо качество. Това се отразява и на климата и неговото затопляне. Това води до отрицателни последици в дългосрочен план за хората. Налагането на драстични мерки, създаде нови, зелени материали, зелени енергии. Те работят за един зелен стандарт в строителството.

2. Определение зелен стандарт строителство?

За да може да се създаде зелен стандарт на строителство е необходимо: оптимално използване  ресурсите на природната среда и технологиите. Така се създава ново поколение „зелени“ енергийно ефективни сгради. С помощта на технологиите и природните ресурси те произвеждат енергия, която е необходима за ниско-енергийни стойности.

В миналото не се е търсила връзка между строителството на сгради и околната среда. Но с климатичните промени и нарушение на баланса на околната среда, това се променя. Налага се разработването на нови иновативни решения в строителството за тази цел. Тази взаимовръзка вече съществува като вид система: човек-строителство-природа. Тази нова алтернатива на обединяване създава и един нов, екологичен „зелен“ стандарт в строителството днес.   

3. Заключение зелен стандарт строителство с МД-90

   Зелен стандарт строителство имат все повече сгради и у Нас. Нашият екип на строителна фирма МД-90 за Варна и област има множество изградени обекти с етикет „зелен“ стандарт на строителство.

Този зелен стандарт започва от самото проектиране на сградата, в изчисленията, които се правят за нейната зелена енергия. Повече за зелен стандарт строителство, както и повече за строителни услуги, ремонти, на сайта и блога ни на строителна фирма МД-90 за Варна и област: https://www.md90.biz