„Зелен“ покрив на къща, същност, видове с МД-90

interior

1. „Зелен“ покрив на къща и какво означава това с МД-90 за Вас

Архитектурата е особено важна за една сграда.   Едно от предложенията на консултантите на строителна фирма МД-90  е проектирането на  така нар. „зелен покрив” на къща. Този тип „зелен“ покрив е особено подходящ за райони, където природата е част от заобикалящата среда.  Подобно строителство на къщи със зелен покрив ги превръща в сгради от нов тип, които притежават не само устойчивост, но и екологично присъствие.

Зелен покрив се изгражда най-често върху плоски на вид покриви. Там може да се инвестира в конструкцията и да се предвиди зелена покривна градина. Този тип покриви имат специална система на изграждане като имат т.нар. вегатативна покривна система от няколко слоя. Зелените покриви се изграждат с още една политика, ориентирана към използване на природните ресурси и превръщането на сградата в енергийно ефективна.

3. Видове зелени покриви


Видовете зелени покриви в зависимост от начина на експлоатация се делят на три основни типа:

3.1. Интензивен зелен покрив – предвиден основно за треви, мъхове, сезонни цветя, храсти, дървета. Почвен слой до метър дълбочина, нетно тегло 150 кг/М. Има достъпност на ползване, екологично и естетично предназначение на ползване.

3.2. Полу-интензивен зелен покрив – предвиден за треви, цветя, храсти до 25 см почвен слой. Нетно тетбо натоварване 150 кг/М2. Има ландшафтно проектиране. , Полудостъпен, напояване периодично.

3.3. Екстензивен зелен покрив – предвиден за треви, мъхове, цветя до 25 см субстратен слой. Нетно тегло натоварване от 50-150 кг/м2. Може да бъде недостъпен или полу-достъпен по избор. Напояване рядко или без напояване. Предназначение на покрива – предпазна функция

  Повече може да видите за нашите“зелени“ проекти, строителни услуги  на сайта ни на адрес – https://www.md90.biz