Енергийно-ефективни сгради – видове

1. Енергийно-ефективни сгради и техните „зелени“показатели с МД-90

energiino efektivna kasta

  Енергийно-ефективните сгради използват все по-висок процент от природните ресурси за потребление и показателите за енергийно-ефективни сгради се променят, заедно с развитието на технологиите и тяхното използване за „зелена” енергия.  Консултантите на строителна фирма МД-90 ще Ви запознаят с видовете енергийно ефективни къщи и тяхното надграждане във  времето.  

2. Видове енергийно-ефективни сгради с МД-90:

2.1. Ниско енергийно-ефективни сгради

Използват по-малко енергия от стандартното масово строителство и са предпочитан начин на новото строителство днес

 2.2. Строителство на „пасивни“ сгради

„Пасивна“ сграда е тази, която покрива повече от 50 до 70% % от потреблението си на енергия.

2.3. Нулево- енергийна ефективна сграда

Това са сгради, които които покриват 90 % от потреблението на енергия

2.4. Енергийно автономна сграда

Енергийно автономната сграда има възможностите да задоволява на сто процента своята нужда от енергия. Тя е независима и затова идва и името и „автономна“.

2.5. Позитивно-енергийна сграда

Поозитивно-енергийни сгради са насочени да произвеждат повече енергия от своето потребление, която може да бъде трансформирана и използвана за други цели

      Навлизането на подобно „зелено” строителство у нас все още няма конкретни  норми, но все повече сгради притежават подобно определение като клас на ниско-енергийни къщи. Повече за реализирани проекти,  обекти и строителни услуги  на строителна фирма МД-90 на сайта и блога ни на адрес – https:// www.md90.biz