Екологични материли – устойчиво строителство – видове, приложение с МД-90

1. Екологични материали за устойчиво строителство с МД-90, стандарти

Екологичните материали за устойчиво строителство с МД-90 и стандартите, които трябва да има ще уточним в тази статия. Ще разгледаме различните избори за най-подходящ екологичен материал при строителство на еднофамилна къща.

За правилен избор на екологичен материал се определят тези, които отговарят на възобновяемост, дългосрочна експлоатация и опазване на околната среда. Тези три екологични материала, които ще разгледаме тук с нашият екип на строителна фирма МД-90 отговарят на тези сертиифицирани критерии на устойчиви материали за устойчиво строителство.

2. Видове екологични материали за устойчиво строителство

Видовете екологични материали за устойчиво строителство имат няколко основни показатели, които трябва да бъдат следвани за техният избор.

Ctomanena konctrukctia

Рециклираната стомана е особено подходяща за устойчив материал за изграждане на устойчиви строителни обекти. Тя притежава изключителна здравина, създава устойчиви конструкции, греди, рамки и т.н Да не говорим, че може да се рециклира и да бъде използвана отново. Това я превръща в незаминим екологичен елемент при устойчиво екологично строителство. За рециклиране има различни методи в зависимост от нейните крайни форми на експлоатация. С нейното рециклиране тя не губи и грам от нейните физични и технически показатели. Същевремено работи за намаляване на вредните емисии на нашата планета. Има широко практическо приложение като екологичен материал в новото поколение устойчиво строителство на еднофамилни къщи.

Certifisirana darvecina FSC

Сертифицирана дървесина или още т.нар FSC /съвет за сертифициране на горите/ е устойчив материал, който отговаря на стандартите за устойчиво строителство. Това означава че дървесината, която е добита от тези гори е контролирана за опазване на околната среда и нейното възобновяване. Тази дървесина отговаря на качество, което трябва да има подобна дървесина. Може да бъде използвана във всички процеси на строителството – от нейната конструкция, фасада, довършителни работи и т..н.

Kork plockoct

Корк – друг екологичен и устойчив строителен материал, който има възобновяемост в природата. Той се добива от кората на корковият дъб. Не уврежда дървото, което напълно възстановява своята кора отново. Корка е много лек като материал. Притежава устойчивост на влага. Има много приложение като хидро, звуко изолации, за подови настилски, отделни детайли в итнериор или екстериор в строителството.

PVC dograma Profilink

Пластмаса /рециклирана/ – устойчив и екологичен строителен материал, който дава възможност да бъде използвван отново с ново предназначение. Този начин на рециклиране на пластмасата осигурява не само нейното приложение, но и опазва природата от замърсяване от нейното както знаете невъзможност да се разгради в природата. Може да бъде използвана в производството на дограва, като настилки, градинска мебел и т.н

Повече за екологични материали за устойчиво строителство, както и за наши комплексни строителни услуги, може да намерите на сайта и блога ни: строителна фирма МД-90, Варна и област – https://www.md90.biz