Устойчиво строителство на „умни“ къщи

1 . Строителство на „енергийни“ умни сгради

„Умните“ сгради са строителството на бъдещето. Те са следващ етап на т. нар. строителство на пасивни, „зелени“ или устойчиви сгради, при които фокусът е върху енергийното потребление и ефективност.

          Все повече в строителството на нови сгради се налагат нови технологии и системи., Една от тези системи е проследяването на отделните единици в сградата чрез електронни системи. Чрез тези системи се проследява вътрешното и външното пространство на сградата. Осъществява се външен и вътрешен контрол и монтирониг на сградата от разстояние чрез мобилен телефон дори. Така нар. умни сгради у нас.

2. Устойчивост и комфорт строителство сгради

      Конкурентноспособността в строителството на жилищни и нежилищни сгради акцентира върху тяхната устойчивост и комфорт на тези умни енергийни сгради. Те се постигат с иновации, използване на природните ресурси за осигуряване на енергийната ефективност на сградата . По този начин се работи и за опазване на околната среда, както и за намаляване на вредните емисии повече от петдесет процента в световен мащаб.

За постигане на всички тези нови стандарти е нужно да се работи активно в посока създаване на условия за по-добри проектни резултати, по- добри иновативни планове на развитие за намаляване потреблението на енергия, минимилизиране на загубите на тази енергия с новите технологични материали и решения. Тези т.нар. „умни” сгради се легализират и сертифицират по определени екологични критерии със стандарти, които имат международно признание. В България един от тези най-разпостранените сертификати е   сертификат LEED Gold.  

При строителството на подобни умни сгради се залагат различни датчици за чистота на въздуха, за температура, за осветление, в зависимост от ползваните помещения. Регулира се достъпа на слънчевата енергия или температура, или въобще цялостният контрол на достъп чрез компютри, смартфони и т.нататък.

Нашият екип на строителна фирма МД-90 за Вас – строителство на ново поколение екологични умни къщи .

     Повече информация за иновации, строителство на енергийни и умни къщи, може да разгледате на сайта или блога ни на адрес за Вас – https:// www.md90.biz