Едно ново устойчиво строителство – „умни” енергийни  сгради

            

Все повече в строителството се налага все по- нови и нови технологии, системи за създаване на един нов тип сгради, които да подобряват условията на живот на хората и средата, в която живеем.

      Конкурентноспособността в строителството на жилищни и нежилищни сгради акцентира върху тяхната устойчивост и комфорт с използването на  множество технологии,  сензори, устройства, които да осигуряват нужният комфорт на сградата. С тези иновации в системите на строителството се осигурява все по-голям процент енергийна ефективност на  самата сграда и намаляват  вредните емисии повече от  50% в световен мащаб.  

     За постигане на всички тези нови стандарти е нужно да се работи активно в тази посока и да се създават условия за по-добри проектни условия, по- добри планове на развитие, намаляване потреблението на енергия, все по успешно минимилизиране на загубите на тази енергия с новите технологични материали и решения  Нашият екип на строителна фирма МД-90 работи за Вас в тази насока за създаването на технологичното ново поколение сгради, с които да се наложим в тази нова бизнес среда, с управление на всеки един детайл и неговата история, цел и приложение. Това дава едно по-лесно проследяване на процесите, като например управление на климатици, вентилационни системи, осветление, охрана и въобще всички отделни единици, които могат да управляват сградата по най- добрият начин, с помощта на информационните технологии. Едни наистина „умни” сгради и решения за едно по-добро и сигурно бъдеще и стандарт на потребление.

      Как да отличавате  тези „умни” сгради?

     Тези т.нар. „умни” сгради се легализират и сертифицират по определени екологични критерии със стандарти, които имат международно признание. В България един от тези най-разпостранените сертификати е   сертификат LEED Gold.  

     Повече за нас, нашите строителни услуги и информация, която предлагаме, може да разгледате на сайта или блога ни на адрес за Вас – https:// www.md90.biz

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *