Вътрешна реконструкция сграда, изисквания

1. Кога се налага вътрешна реконструкция сграда?

Вътрешната реконструкцията на съществуваща сграда се налага обикновено при смяна собственик. Това налага до цялостна вътрешна реконструкция и преустройства на помещенията, до получаване на абсолютно нов вид и визия в повечето случаи.

2. Изисквания вътрешна реконструкция сграда

  • Цялостен ремонт на сградата, без промяна предназначение на помещенията
  • Подмяна на съществуващи комуникационни системи като ВиК, Ел инсталации, ОиВ и др.
  • Вътрешно преразпределение на пространството, за което е нужно да има конструктивно становище, за да може сградата да има стабилна конструкция в бъдещо време.
  • При промяна на носещи греди е нужен нов конструктивен проект , който да бъде изпълнен с цел осигуряване безопасността на сградата и нейната дълга експлоатация.
  • Надграждане на подпокривното пространство и неговото обособяване в жилищна площ. Може да бъде изпълнено при наличие на ПУП за района.
  • Изграждане на плюс един етаж към сграда. Възможно само при наличие на  ПУП, който позволява тази етажност..
  • Надграждане на допълнително пространство към етаж /стълбище, тераса и др/. За подобна строително-монтажна дейност е нужно необходимо отстояние и условия да бъде изпълнено.

3. Изпълнение вътрешна реконструкция сграда с МД-90

    Строителна фирма МД-90 за Варна и област е на Ваше разположение както за реконструкция сгради, изпълнение на ремонтни дейности и строителни книжа при нужда. Повече на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz