Полагане, видове иновативни бетонни смеси в строителството с МД-90 за Варна

1. Полагане бетон, технологии в строителството с МД-90 за Вас:

          Полагането на бетон, както и използване на технологии, са значителна част от строителството на жилищни и нежилищни сгради. Следствие новите технологии са въведени нови качества, които притежава този „нов“ бетон.  Полагане на ново поколение бетонни смеси, с много  по-високи технически качества на експлоатация, устойчивост и якост.   Този високофукционален бетон има различни разновидности.  Ще разгледаме с нашите консултанти на строителна фирма МД-90 няколко от тези видове иновативни бетони:

2. Видове иновативни бетонни смеси с МД-90

  • вид бетон  „High Perfomance Concrete” /висококачествен  бетон/ При производството на стандартният  високоякостен бетон, , се заместват стандартните  използвани добавки с високотехнологични пластификатори поради голямото си разнообразие и висока ефективност.
  •  вид бетон   Self-Compacting Concrete /самоуплътняващ бетон/  – както подсказва неговото име този вид бетон е способен да се самоуплътни без  да задържа въздух , като дава нужната висока здравина и якост, дори при ниски стойности на температури, съкращава времето необходим за кофраж и улеснява строително-монтажната дейност по сградата.
  •  Ultra High-Perfomance Concrete /свръхякостен фитобетон/   –  при него освен необходимият състав като структура на производство е необходимо да се използват и суперпластификатори, завършващи и създаващи неговата свръхякост.

    Интересен факт в полагането на тези иновативни бетонни е използването на по – малко водни ресурси за тяхното производство, тъй като основата им е от финни частици  скални материали. Любопитен факт е че натискът, който имат подобни бетонни смеси надвишава 100 Мра.

   Всеки един от тези видове бетонни смеси е подходящ за определена цел в строителството. Техническите показатели на съоръжението определят и вида бетонна смес. В практическото приложение могат да бъдат използвани и комбиначия от тези варианти, така се получават нови хибри9дни стойности на устойчивост. Индустриално поколение сгради от нов тип.

    Повече за полагане на иновативни бетонни смеси в строителството с Нас – строителна фирма МД-90 за Варна и област, може да видите на сайта и блога ни на адреса за Вас – https://www.md90.biz