Строителство – същност, вид бетон и приложение с МД-90

1. Същност бетон с МД-90 за Вас

Същността на бетона представлява смес от от цимент, вода, добавъчни вещества, която в прясно състояние е пластична, а след определено фиксирано време се стяга до здравина и устойчивост като характеристика сходна на камъка.


    2. Строителство с бетон

   В строителството бетонът се използва масово както в изграждане на монолитни сгради, така и за строежи на модулни елементи, конструкции, за зелени интериори и др.

Приложението на видовете бетон за нашият екип на МД-90 се използва в зависимост от вида и начин на експлоатация на обекта. Качеството на бетона се определя от състав, химически добавки,  условия за втърдяване и т.н. Тези допълнителни свойства променят някоя негова характеристика, като например водоустойчивост, якост и т.н. . Затова всека добавка има съответно приложение. За да бъдат достатъчно дълготрайни и устойчиви на физични и химични промени под въздействието на околната среда и тяхната екплоатация се използват т.нар. класове по въздействие. Сградите например са устойчиви когато имат бетонно покритие по състав, който е предвиден и изчислен по определени показатели и отговаря на сътветните технически норми в случая. Правилният избор на бетон зависи от следните критерии: статични натоварвания собственото тегло + полезното натоварване + външното и вътрешно натоварване, якост на натиск, на опън, на плътност, на еластичност, температура, износоустойчивост, химични и физични въздействия, устойчивост на замързване, вид на цимента, вид на добавъчните вещества,, условия на полагане, кофраж, транспорт и др.

Тук с нашите сътрудници на строителна фирма МД-90, ще разгледаме някой от най-основните видове бетон и техническите му характеристики в зависимост от конкретното предназначение.

3. Клас и вид бетон – плътност

 • Стоманен бетон – 2200 до 2500 кг/м3 – при тези смеси съдържанието е железни стърготини, стоманени стружки, руда като добавка, което ги прави толкова тежки. Имат свои имена като магнетит, барит и т.н
 • Нормално тежък – от 1800 до 2500 кг/м3 – има висока устойчивост на износване. Съдържа гранит, варовик, чакъл. Това го прави широко използван в строителството
 • Олекотен – 1800 до 300 кг/м3 – съдържа вид обработена глина и пенобетон.
 • Особено лек – по-малка от 300 kg на m3. Добавката му е от порести съставки – перлит, вермикулит. Този клас се отнася за различни видове пяна и газобетон.

Колкото е по висока плътността на бетона, толкова неговата сила е по голяма. Плътността се променя от добавките които се слагат в производството на бетон. Колкото по малко кухини има бетона, толкова неговата плътност се увеличава. Колкото е по лек, толкова и порестата му структура се увеличава.

4. Клас и вид бетон – състав

 • вид едрозърнест  или т.нар бутобетон от 40 до 150 мм /приложене на  големи по обем повърхности/
 • вид среднозърнес бетонт  от 20 до 40 мм / най-масово приложение навсякъде/
 • вид дребнозърнест  10 мм  т.нар филц бетон

5. Клас, вид бетон според  екплоатационни условия по БДС

Вида бетон в строителството, е разделен на различни групи. Всяка от тези видове групи бетон има специфични характеристики с точните експлоатационните качества, които притежава.

 • вид бетон от I група  /нормална въздушна среда до 100 градуса С, без досег на вода и атмосферни влияния
 • вид бетон от II група – постоянна водна среда при положителна температура
 •  вид бетон от III група – преки атмосферните влияния и с отрицателни стойности на температура
 • вид  бетон от IV група – променлива външна среда на атмосферно влияние

6.  Клас и вид бетон – степен на якост

 • обикновен бетон
 • с висока якост бетон

Обикновеният бетон има широко приложение, докато този с висока якост е характерен за обекти, където се изисква повече здравина, устойчивост и якост на съораженията. Подобни обекти това са пътища, мостове, промишлени сгради и т.н.

7. Клас и вид бетон според времетраене

 • Клас бетон според времетраене и втръдяване – използва се при полагане в строителството когато атмосферните условия са неподходящи или имат променливи стойности е важно да бъде изчислено времето на неговото полагане за да може в дългосрочен план да запази свойте първоначални физични свойства. При сравнително постоянна умерена температура е достатъчно използване на обикновен бетон, който най-често се използва в нашата практика.
 • обикновен бетон, втърдяващ се при обикновени атмосферни условия
 • при ускорявяне бързо втърдяваще се бетон, следствие термична обработка

8. Клас, вид бетон в строителството – характерна якост

 • Характерна якост на бетона – за различните СМР се отбелязват с буквата „В“, според БДС, а числото след буквата показва минималната характерична якост, измерена в МРа /мегапаскали/ при натиск на бетон  95 % . Приложение в зависимост от съответните изисквания за строителният обект
 • вид бетон в строителството – Клас В5 – над 5 МРа
 • вид бетон Класв строителството В7.5 – над 7.5 МРа
 • вид бетон в строитлеството – Клас В10 – над 10 МРа
 • вид бетон в строителството – Клас В12.5 – над 12.5 МРа
 • вид бетон в строителството – Клас 15 – над 15 МРа
 • вид бетон в строителството – Клас В 20 –  20 МРа
 • вид бетон в строителството – Клас 25 – 25 МРа
 • вид бетон в строителството – Клас 30 – 30 МРа
 • вид бетон в строителството – Клас 35 – 30 МРа
 • вид бетон в строителството – Клас В 40 – над 40 МРа
 • вид бетон в строителството – Клас В 45 – над 45 МРа
 • вид бетон в строителството – Клас В50 – над 50 МРа
 • вид бетон в строителството – Клас В55 – над 55 МРа
 • вид бетон в строителството – Клас В60 – над 60 МРа

9. Клас, вид бетон в строителството – якост на опън

 • Висок клас якост на опън – прилага се за пътни настилки, самолетни писти, високи, подпорни стеникоито имат високо натоварване. Тя трябва да запази своята цялост, без пукнатини и нарушение на целостта при огъване. Числото, с което се отбелязва якост на опън –  Bt – Bt0.5; Bt1.0; Bt1.5; Bt2.0; Bt2.5; Bt3.0; Bt3.5 и Bt4.0.Вt5 до Вt6 по БДС.

10. Клас, вид бетон в строителството – мразоустойчивост

 • Мразоустойчивост бетон – отбелязва се с числото F и показва броя на цикли замразяване размразяване, при което якостта на натиска не намалява повече от 15 %, а загубата на маса, не надхвърля 5 %.  По БДС класовете на мразоустойчивост са  F50; F75; F100; F150; F200. Подходящ за условия, които е необходимо гаранция за мразоустойчивост на бетона към средата, в която е изграден.

  11. Клас, вид бетон в строителството – водоустойчивост

 • Водосустойчивост бетон – отбелязва се W и число указващо водното налягане в МРа –  W0.2; W0.4; W0.6; W0.8; W10. За клас водоустойчивост е важна плътността и структурата му. Колкото повече са капилярните пори, толкова по-висок клас водоустойчивост има. Например клас В25 има водонепропоскливост W0.6.  Препоръчва се се за бетони, които са подложени на воден напор по време на изпълнение и/или експлоатация на строителната конструкция /басейни, водни пързалки, язовирни стени и др/

    Вида на бетона се избира в зависимост от строителното съоръжение, изисквания, норми и начин на експлоатация. Ако искате да получите повече информация за вид бетони, строителство, както и повече информация за Нас: строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz