Вертикални планировки – същност, видове и изпълнение с МД-90

1. Същност на вертикалната планировка

    Същността на вертикалната планировка е да бъдат определени всички съществуващи наклони и да се дадат необходимите коти за преодоляване на денивелацията. След нейното изграждане е възможно безпрепятствено оттичане на дъждовните води. С вертикалната планировка се запазва баланса и на самите земни маси.  След изграждането на вертикалната планировка, може да се продължат различните ремонтни дейности, като облицовки облицовки например … с което вашият имот ще има завършен и търговски вид.  Всяка ваша идея, която имате, може да бъде превърната в реалност. Ние работим за Вас и дългосрочното сътрудничество с клиентите ни е част от нашата стратегия.

   2. Видове вертикални планировки с МД-90

    Има различни видове вертикални планировки,  в зависимост от предназначението на терена. Строителна фирма МД-90 за Варна и област, изпълнява тази дейност, независимо от нейната сложност, тъй като има необходимия опит с множеството изградени обекти.  Вертикалните планировки могат да бъдат много разнообразни и специфични в зависимост от терена. Те може да включват:

  • Насипване на земни маси
  • Укрепване на терена
  • Различни видове специализирани замазки
  • Полагане на видове настилки
  • Изграждане на подпорни стени
  • Моделиране на терена по проекти
  • Комуникации и др.

3. Изпълнение на вертикална планировка

Повече за нашите строителни услуги, както и за вертикални планировки, може да намерите на сайта и блога ни за Нас – строителна фирма МД-90, Варна, с  информация и консултации на адрес: https://www.md90.biz