Безопасност на строителната площадка при строежи

1. Осигуряване безопасност строителна площадка с МД-90

bezopasnoct-na-trud.jpg
  • Обезопасено работно облекло на строителната площадка
  • Нормален достъп на строителната площадка
  • Липса на остри предмети по строителната площадка
  • Защитен изкоп
  • Склад за материали
  • Добра осветеност на обекта
  • Заграждение на строителната площадка
  • Информационна табела за наличие на строителен обект и др.

     Това  са някой от основните правила за правилно осигуряване на безопасност на работната строителна площадка.  Отговорност за тази цел носи Възложителят на обекта, който е длъжен да създаде добри условия за безопасност при изпълнение на трудовата дейност. Друго отговорно лице е прекия строител, който изпълнява строително-монтажните работи по етапи. Той е длъжен да има инструкции,  с които да  запознае всеки един работник и да следи за тяхното спазване. Трябва да е компетентен, да има нужния опит и квалификация, за да взима бързи и точни решения,  да отговаря за организацията и работния процес на строежа. Лицето, което изпълнява функцията на строителен надзор носи отговорност изцяло по законите за изисквания по  ЗБУТ.

   Затова за да бъде ефективно осъществяването на безопасни условия за труд е важнен пълният контрол и надзор за изпълнение на нормите за безопасност в строителството. Всеки трябва да е наясно с  функциите и отговорностите, които трябва да изпълнява.

    Осигуряването на високо ниво на безопасност на строителната площадка,   дава по-добри резултати заради по-добрата организация на работа и ефективност . Това е и част  от стратегията на строителна фирма МД-90 за Варна и област. Повече за нас и нашите обекти на адрес – www.md90.biz