Безизкопни сондажни технологии – приложения, предимства

1. Същност безизкопни сондажни технологии с МД-90

 • Безизкопните сондажни технологии на практика е хоризонтално сондиране чрез пилотна пробивна глава, която се насочва по определена траектория от началото до края на изкопа. След това  т.нар. сондиране и оформяне на изкопа, се   монтиизвършва основната строително-монтажна дейност. Този процес няма ограничение в разстоянията от начална до крайна точка /може да е повече от 1000 – 2000 метра/. 

2. Предимства на безизкопни сондажни технологии с МД-90

 • намалява видимо при безизкопните сондажни технологии времето на изпълнение
 • има занижени нива на шум
 • много по малко количества прах
 • намалява се неудобството в населените места
 • не се нарушава екологичното равновесие на зелени площи
 • висок праг на безопасност по време на работа
 • не са необходими графици за СМР
 • не се нарушава движението по пътно-транспортната мрежа ако има такава
 • икономически рентабилен способ
 • избягва се риска от от трудови злополуки
 • няма риск от случайни инциденти на минаващи хора

   3. Приложения на безизкопни сондажни технологии с МД-90

 • безизкопни сондажни технологии за  места, където има големи пътни артерии и комуникации
 • приложение на безизкопните сонджани техноголии при висок трафик на движение
 • приложение на сондажни безизкопни технологии при големи изкопи  сгради
 • Приложение при големи изкопи с високи дълбочини и т.н.

       Повече информация за приложения на безизкопни сондажни технологии, както и за нашите строителни услуги на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz