Сключването на договор и неговите двустранни условия

                                

    Сключването на Договор е задължително условие в строителството, особено при изграждане на нови обекти, комплексни строително – монтажни дейности,  ремонти, които изискват повече отговорност,  гаранции и  срокове.

    1 .Същност на договора за строително-монтажни работи

    Това е договор между двама участници  в строителната задача. Едната страна, която възлага договора и прави поръчката към другото лице  е Възложител. Той трябва да бъде в случая собственик на имота или упълномощено за тази цел лице,  а другата страна, която реализира тази дейност до нейното завършване по Договор е Изпълнител /строител/, който може да бъде както юридическо, така и физическо лице при необходимите технически правоспособности  (чл. 136, ал. 1 от ЗУТ).
    В договора освен описание на конкретната дейност е важно да бъдат уточнени отделните клаузи, начин на приемане на качествена/некачествено свършена работа /при наличие на такава/,  материали, дата на завършване, строителни книжа в процес на  строителните дейности, приемо-предавателни протоколи,неустойки, като част от  Договора за изпълнение.
   С уточняването на всички важни  условия и параметри  се създават прозрачни двустранни  взаимоотношения.
    Крайната цел трябва да бъдат   оптимални резултати и гаранции за свършената работа в срокове. Повече за Нас, нашите строителни услуги за Варна и област може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Вас – https://www.md90.biz

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *