Реконструкция сграда с МД-90

1. Определение на реконструкция сграда

  • Реконструкцията на сграда е процес, който осигурява нейният по-дълъг жизнен цикъл. Това е възможно чрез възстановяване на определени елементи, подмяна на инсталации, подсилване на конструктивните части и т.н Така се създава устойчивост на сградата, увеличава се нейната носимоспособност, а защо не и енергийна ефективност.

     Нашият екип на строителна фирма МД-90 за Варна и област има дългогодишен опит с реконструкция на сгради, етапите чрез които се изпълнява подобен строеж, условията на които трябва да отговаря.

2. Цел реконструкция сграда

Целта на реконструкцията на сградата е да се поднови и възстанови в оригинален вид нейното състояние, поне на пръв поглед. Реконструкция на сградата се прави например следствие амортизация на сградата, в резултат на на неблагоприятни метеорологични условия или външна среда като висока влажност, плесени и т.н. Основна цел – запазване на оригинална концепция на сградата. В противен случай, това няма да е реконструкция а просто ремонт.

Реконструкцията на всяка една сграда е напълно индивидуална и зависи от множество допълнителни показатели. Въз основа на тях се прави тази т.нар. реконструкция , като това определя и нейното практическо възстановяване.

3. Изпълнение реконструкция сграда с МД-90 за Варна и област

  Ако искате индивидуален проект за реконструкция на сграда, консултация и изпълнение, може да получите повече информация на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адреса ни за Вас – www.md90.biz