Преустройство на нежилищна в жилищна площ с МД-90

  1. Преустройство на нежилищна в жилищна площ

promana prednaznahenie2

        Тук ще разберете дали такова преустройство на нежилищна в жилищна площ е възможна. Ще разгледаме процедурата за подобни промени с нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за Варна и област.   Тук ще може да разберете кога това е възможно и каква е процедурата за смяна на подобен род промени. Нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за Варна и  област  ще Ви дадат необходимата информация в общи детайли.

2. Същност на преустройството на нежилищна в жилищна площ

       Преустройство или така наречената промяна предназначение на нежилищна в жилищна площ, според законовите разпоредби се изпълнява в буквален смисъл абсолютно като нов строеж. т.е. е необходимо скица /виза/ за проектиране, разрешение смяна предназначение за строеж и т.н до въвеждане на обекта в експлоатация и промяна предназначение. Същността на процедурата е една и съща с малки разлики, които все пак оказват известно облекчение. Разрешението за промяна на предназначение се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията. Обекти, които имат промяна предназначение със разрешение промяна предназначение не подлежат за въвеждане в експлоатация.

При извършване на строително-монтажни работи, се изискват не само инвестиционни проекти, тяхното съгласуване, но и издаване вече на разрешение за строеж, с всички актове и протоколи по време на строителство до въвеждане на обекта в експлоатация.

Настоящата статия има информационна цел.

 Повече информация за преустройство на нежилищна в жилищна площ, строителни книжа, както и за нашите услуги в областта на строителството, ще намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област –   https://www.md90.biz