Външно преустройство на сграда с МД-90, Варна

preuctroictvo cgrada proekti       1. Външно преустройство – норми и изисквания за сграда с МД-90 за Вас

 Външните промени по фасадата на сградата изискват индивидуален подход и решение. Има норми, правила, изисквания за различните промени свързани с външното преустройство на сградата.

Например при изграждане на покривна тераса не е наложително строителна документация, но не е и възможно започване на СМР без съгласие на останалите собственици на сградата. Друго условие, което би спряло Вашата дейност по преустройството е нарушаването определени норми на пожарна безопасност, санитарни норми и т.н. 

      2. Външно преустройство и кога е необходимо разрешение за строеж? 

  • Наличие на общи части етажна собственост и тяхната промяна без съответната документация
  • Играждане на тераса при липса на подобен проект /не може да се нарушава не само фасадата, но и конструктивните части заложени при строителството на сградата/
  • Всяка промяна в конструктивната част е нарушение на закона за строителство и изисква нови инвестиционни проекти и всички етапи до получаване на разрешение за строеж
  • Всяка промяна предназначение на определено помещение при преустройството
  • Промяна категория сграда при преустройството на сградата

       Влизането в сила на експлоатация на сградата зависи от  категорията и.

За първа, втора и трета категория –  ДНСК,  за четвърта и пета категория –  Община и  Гл. архитект.

        Повече за преустройства, както и повече за нашите строителни услуги и повече информация, на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz