Видове преустройства на дома с МД-90

1. Преустройства и разновидности   

    Видовете преустройства имат различни по своята същност ремонтни дейности. Те определено са индивидуални и зависят от изискванията, които имат техните собственици. Влияние оказва и големината на жилищната площ за преустройствен ремонт. Има значение все пак дали това е апартамент, вила, къща или просто офис.

Ограниченото жилищна площ карат много хора да променят вътрешното разположение на  помещенията и тяхното предназначение. Но ако това се прави от хора, които нямат необходимият опит и квалификация, това води до множество проблеми и грешки.

2. Видове преустройства и ремонти с МД-90 за Вас

  Тук с нашите консултанти на строителна фирма МД-90 ще разделим видовете преустройства и строителни ремонти според тяхното конкретно предназначение. 

Преустройствата могат да бъдат с промяна предназначение на обект, могат и да са преустройства, без промяна предназначение обект.  Но при всяка промяна е нужно и съответна процедура.   Няма законова съобразност при решение за преустройство да събаряш стени, да прекарваш ВиК там където не е предвидено по проекти, да се изграждат нови стени, да създаваш на своя глава едва ли не свои хрумвания и решения, без да бъдат съобразени с изискванията и условията за безопасност на сградата. Най-безобидното е приспособяването на терасите към вътрешната жилищна площ в блоковете, което понякога не е толкова безобидно, тъй като при подобно увеличаване на площа на стая да речем, може да наложи събаряне на носещи греди или колони.

Например, ако само решите да си остъклите балкона, това не е нарушение на ЗУТ, но ако затворите балкона към стаята и премахнете преградната стена, това вече е нарушение и подлежи на санкции.

       Не е нужно съгласие на съседи при:

  • Липса на промяна на предназначение помещения при преустройственият ремонт
  • При извършване на преустройството не се отнемат общи помещения към определена частна собственост
  • Няма промяна на общи части
  • При промяна предназначение помещение в нежилищна сграда
  • При свързване на инсталация през обща част без да засяга пространство на отделните собственици и др.

Като правило се допуска  всеки вид преустройство  да отговаря на всички проектни норми. От архитектура, конструктивни норми, строително-технически, санитарни, противопожарни норми и т.н.

Повече информация за преустройства, ремонти и всичко за строителни услуги, може да намерите на сайта и блога ни на строителна фирма МД-90 за Варан и област на адрес – https://www.md90,biz