Фотоволтаични покривни панели – функция, предимства и недостатъци

1.Функция на фотоволтаични покривни панели с МД-90


Основната функция на покривните фотоволтаични панели е генериране на слънчевата енергия и превръщането и в електрически ток чрез различни физикохимични процеси. Това са технологии, които продължават да се развиват и усъвършенстват. Определят се като част от „зелената“ енергия на настоящето и бъдещето на нашата планета.
Фотоволтаичните покривни панели могат да бъдат монтирани почти върху всякакви покривни конструкции, независимо дали са вече съществуващи или тепърва ще бъдат изградени. Могат да заместят дори отделни керемиди, да бъдат използвани като стъклени пана на покрива,

2.Основни предимства на фотоволтаичните покривни панели с МД-90

 • фотоволтаичните покривни панели притеават сравнителна гъвкавост
 • покривните фотоволтаични панели не натоварват покривната конструкция излишно
 • фотоволтаичните покривни панели са лесни за монтаж
 • фотоволтаичните покривни системи издържат различни атмосферни влияния
 • могат да бъдат използвани и като стъклени панели на покрива, като правят покрива сравнително прозрачен
 • инсталацията им позволява да бъде направена и върху вече изградени съществуващи покривни конструкции
 • няма шум и замърсяване на околната среда с покривните фотоволтаични панели
 • не на последно място осигуряват енергийната ефективност на сградата

3.Недостатъци на фотоволтаични покривни панели

 • соларните покривни панели имат особеност при монтаж, тъй като трябва да бъдат подредени така, че да не се засенчват и да не се получава загуба на енергия
 • колкото покрива е по-плосък с минимални наклони, възможността от плътно изграждане на „соларна” система е по-голяма
 • трябва да има предварително проектиране и изчисление на разпределението на фотоволтаичните покривни панели по цялостната дължина на покрива.

4. Заключение за покривни фотоволтаични панели

Покривните фотоволтаични панели притежават не само дълъг експлоатационен живот, но гаранцията им е от порядъка на около 20 години. Това ги превръща във все по-налагащ се в строителния сектор нискоенергиен ефективен „пасивен“ продукт.
Повече за Нас, наши проекти, както и монтаж на фотоволтаични покривни панели на сайта и блога ни – строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz