Външен и вътрешен ремонт на къща до въвеждане в експлоатация, център, гр. Варна