Строителен контрол – условие за качество и безопасност

      Строителният контрол е гаранция не само за качество по време на строителство, но и извършва изготвянето на всички строителните книжа, които съпътстват строежа до неговото окончателно завършване и въвеждане в експлоатация. Какво включва това ще Ви разясним с нашите консултанти на МД-90 за Варна и област?
    Най- първото условие за лицето, което упражнява този строителен контрол е осъществяването на първичната документация , за да може да се започне строежа в законосъобразен срок и спазване на всички нормативни уредби по ЗУТ. Следва проследяването и осигуряването на материалите, качество на контрол за изпълнението по строително-монтажните работи по проект,  издава на всеки един етап необходимите строителни книжа за изпълнение и отстраняване на проблеми при наличие на такива и въобще е отговорен за цялостното изпълнение на обекта – от неговите проекти до завършване и въвеждане в експлоатация на сградата.
      Това е един процес, в който строителният контрол е изцяло отговорен за спазване на наредбите по ЗУТ на обекта, вкл. и нормите за  безопасност,  независимо дали строежа е първа или пета категория на изпълнение.  
    Тук ще се спрем също на някой от основните критерии за оценка на изпълнение на обекта с критериите, които трябва да бъдат спазени по елементи:
  • ПБЗ /план за безопасност и здраве/
  • ВОД /при необходимост от временна организация на движение/
  • защита от пожарна опасност
  • Опазване на околната среда /вкл. шум/
  • енергийна ефективност на изпълнение на сградата
  • безопасна експлоатация
  • осигуряване на здравословен климат на работа на обекта
   Друг фактор, който влияе на строителният надзор е конкретната категория на строежа, който определя и допълнителни строителни книжа в зависимост от вида на обекта, неговата спецификация и конктретни нормативни уредби по Закона за устройство на територията.
  Повече за нашите услуги в областта на строителството, видовете категории и нормативни книжа, може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адреса за Вас – https://www.md90.biz

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *