Строителство и контрол – условие за качество и безопасност

1.Същност на строителен контрол

Строителният контрол е гаранция не само за качество по време на строителство, но и извършва изготвянето на всички строителните книжа, които съпътстват строежа до неговото окончателно завършване и въвеждане в експлоатация. Какво включва това ще Ви разясним с нашите консултанти на МД-90 за Варна и област?

    Най- първото условие за лицето, което упражнява строителен контрол е събирането на първичната документация – проекти, разрешение за строеж, откриване на строителна линия и площадка, да може да се започне строежа в законосъобразен срок и спазване на всички нормативни уредби по ЗУТ. Следва при проследяването на строителният контрол – материали по проект, изпълнението на строително-монтажните дейности, изготвяне на строителни книжа. При наличие на промени се нанасят като екзекутивна допълнителна документация.

      Това е един процес, в който строителният контрол е изцяло отговорен за спазване на наредбите по ЗУТ на обекта, вкл. и нормите за  безопасност,  независимо дали строежа е първа или пета категория на изпълнение.  

    2. Основните критерии за оценка на изпълнение и контрол в строителството :

  • Наличие на ПБЗ /план за безопасност и здраве/ и неговото спазване по време на строителството
  • ВОД /при необходимост от временна организация на движение/
  • Защита от пожарна опасност, изпълнение и контрол по време на строителство
  • Опазване на околната среда /вкл. шум/
  • Енергийна ефективност на изпълнение и контрол на сградата
  • Безопасна експлоатация на сградата, контрол
  • Ососигуряване на здравословен климат на работа на обекта

     Повече за нашите услуги в областта на строителството, контрол, видовете категории и нормативни книжа, може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адреса за Вас – https://www.md90.biz