Устойчивото строителство в глобален мащаб вече е приоритет и е новото поколение сгради. То се налага все повече заради повищаващото население на земята, използването на ресурсите по най-добрият начин за околната среда става  задължително условие и това налага и промените в строителството на сгради и налагането на новите „устойчиви”  стандарти. Това дава на хората, по – висок стандарт не само на здравословен климат на външна, но и на вътрешна среда в сградата.
    Как се използват природните ресурси се превръща в ключов фактор за развитието на множество отрасли, не само в строителството.  Енергийните кризи, изчерпването на природните ресурси, увеличаване населението на земята са все фактори, които променят нашето сегашно отношение и ни кара да търсим нови възможности и път към рецеклиране на природните ресурси и тяхното ползване, като се създават много технологични решения в тази насока. Затова „зеленото” устойчиво строителство се превръща в задължителна единица на жилищно и нежилищно строителство по цял свят.  
    Няма точни правила за устойчиво строителство, но се работи върху няколко основни показатели:
  • рециклиране на материалите, тяхното повторно използване
  • по-високо качество на строителство
  • токсичните материали са табу  в строителството
  • използване на екологични материали в съответствие с изискванията за безопасност
  • добавяне на фотоволтаични панели по сградата /покрив, стени/ които да осигуряват нейната енергийна ефективност на потребление
  • обединяване на отделните показатели като общо влияние на местоположение, материали, качество на въздуха, светлина, акустика, използване на природните ресурси, като например дъждовната вода и нейната повторна употреба и т.н.
  • минимилизиране на строителните материали като обем, но с увиличаване на тяхното по-високо качество като продукт на изпълнение
     Всички тези нови пазарни приоми и механизми създават една нова среда, която да може да бъде адаптивна и конкурентна в своята структура и възможности. Един нов жизнен цикъл на сграда, която да бъде рентабилна и за следващите поколения. Екологични, икономични  стандарти за сгради от това ново „устойчиво” развитие на сградите. Реално изпълнение на регламенти, закони за рециклиране на отпадъците и изпълнение на тези „зелени” строежи, с които и самите потребители да усетят тяхната подобрена и здравослона  атмосфера за обитаване.


    Повече за Нас, нашите „устойчиви” строителни проекти и строежи, може да намерите на сайта и блога ни за Нас – строителна фирма МД-90 за Варна и област.    

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.