Технологична био мазилка – състав, приложение

1. Поява на нова технологична био мазилка

Нова технологична био мазилка в строителството са създали учените от университета „Дрексел“ , САЩ. По този начин са успели да увеличат не само устойчивостта и здравината на бетона, но и са създали вариант да запълва и пукнатини. Това откритие наречено био мазилка е постигнато на базата на живи микроорганизми, а оттам и тази нова т.нар. био мазилка. . Как е постигнато това, ще Ви запознае нашият екип на МД-90. за технологиите по света в областта на строителството.

Технологичната био мазилка като състав има бактериална структура, заимствани от почвата от червеите, които живеят там. Учените създават т.нар. полимерен материал, в който поставят живи неактивни бактерии, обвити от здрава хидрогелна обвивка.

3. Технологична био мазилка – приложение

Технологичната био мазилка има приложение най вече при при наличие на пукнатини и тяхното своевременно заличаване. При образуване на влага, тези бактерии имат свойството да създават материал, сходен на камъка по здравина. Когато в пукнатината влезе вода, хидрогела се разширява и бактериите взаимодействат с калция в бетона и образуват калциев карбонат. Този процес за възстановяване на пукнатините на бетона трае от 24 до 48 часа. Технология, която няма все още масова употреба, но с тенденция да се превърне в общо приложение навсякъде в областта на строителството.

Повече информация за технологична био мазилка, както и за други технологии , може да посетите сайта и блога ни на адрес – https://www.md90.biz – строителна фирма МД-90 за Вас.