Строителство на сгради и типове категории

                                          

     Какво всъщност включва определението „строителство на сгради”?

     Това са всички жилищни сгради /еднофамилни къщи, многофамилни къщи/ и нежилищни сгради, които могат да бъдат офис сгради, промишлени постройки и т.н.     

     Строителството на сгради се разделя на категории, които съответстват на редица показатели, на които трябва да отговарят. Тук нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за Варна и област ще Ви дадат повече информация за категориите, на които  съответстват нейните обекти:  това са  т.нар. V  и  VІ категория.     

V категория:

 • характерна за сгради жилищно строителство, вили, съоръжения с площ до 1000 кв.м
 • сгради за обществено обслужване с не повече от 100  места
 • производствени халета до 50 работни места
 • преустройства, смяна статут строеж, реконструкции
 • допълнителни застроявания към основна сграда

категория

 • стопански постройки и предназначение
 • строежи от допълващо застрояване
 • оранжерии с площ до 200 кв.м
 • ремонти на елементи от техническата инфраструктура
 • огради, паркови заграждения с височина до 2.20 м от съответния терен
 • изкопи, насипи до 1м дълбочина и 30 кв. метра
 •  подпорни стени с височина до 2 м над нивото към  прилежащия в основата им
 • терен
 • остъкляване на балкони, тераси / с изкл. на първа линия улична регулация/
 • времеви открити паркинги с разр.строеж
 • детски, спортни площадки с необходимото разр.за строеж
 • открити обекти със съответните разрешения за поставяне и т.н.
 • басейни до 100 куб.м в ПИ

   Всички видове категории и строежи се определят според номенклатурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство на територията на страната.  

   Повече за Нас, нашите строителни услуги, вкл. гореизброените обекти, може да видите на сайта и блога ни за Вас на адрес – https://www.md90.biz