Подпорните стени – същност, видове и приложение

                                          

1. Функция на подпорните стени

Всяка една подпорна стена има конкретно предназначение – да предоврати ерозия на почвата, следствие от подпочвени води, пропадане на терен, свлачища от различни разкопавания, денивилация, терасиране и т.н.

2. Видове подпорни стени и приложения

Видове подпорни стени, с които ще ви запознае строителна фирма МД-90 за Варна и област:

  • Изграждане на дървена подпорна стена. Изпълнява се от плътно наредени дървени трупи, обикновено с диаметър от около 25-30 см. Ддълбочина на изкопа при дървените подпорни стени – не по малко от 40-50 см. Най добре да има изградена основа. Така ще има по-голяма устойчивост подпорната стена.
  • Изграждане на каменна подпорна стена. При каменната подпорна стена се прави предварително дренаж, фундамент по цялата и дължина. Следва зидария с камък с височина на стената по избор.
  • изграждане на бетонни подпорни стени / по-широка и здрава основа върху която се изгражда бетонната стена, която може да има облицовка по желание с декоративна цел/. Не забравяйте за по-голяма сигурност да заложите в основата и изградена дренажна система, която ще направи подпорната стена многократно по-устойчива и дългосрочна във времето и на експлоатация.
  • една от най-разпостранените варианти е изграждане на задържаща стена, която със самото име подсказва своето предназначение. Характерна е за склонове от насипи,  дерета, стръмни склонове, където котите имат голяма разлика.  Затова най-лесният начин е терасиране на нива. Терасирането укрепва отделните звена и създава хоризонтални площи от т. нар. тераси, които могат да бъдат вече лесно използвани по предназначение. Техните поддържащи стени предовратяват свлачища, а и са допълнителен елемент, който разчупва архитектурата, визуално създава по-голяма площ, а и изглежда неповторимо.  Тези стени следват релефа, неговата конфигурация, създават обем, подчертават предимствата на терена. При изграждане на задържащи подпорни стени се съчетава функционалност, практичност и дизайн.    

ече за Нас, наши обекти на строителна фирма МД-90 за Варна и област за изграждане на подпорни стени, може да намерите на сайта и блога ни за Вас.