Подпорна стена – цел, изграждане, конструкции и особености

                                    

      1. Цел  на изграждане на подпорната стена  и нейните функции

   |Целта на изграждане на подпорната стена е да предпазва от свличане на земни маси, денинивлация, терасиране и т.н. Нейното изграждане  създава предпоставки за нормално използване на терен, тъй като тя защитава вкопана страна.   Независимо дали е едното или другото, независимо дали градите стена по практически или чисто естетически причини, тя трябва да е стабилна. Друго предимство на подпорната стена е превръщането на недостатъка на терена в  предимство с индивидуален проект на озеленяване и архитектура.

2. Каменни и бетонни подпорни стени

Подпорните стени могат да бъдат изградени най-често от камън, или бетон. И двата варанта се използват в строителството на подпорни стени, но все пак при по-ниски подпорни стени се предпочита повече камък, който повече се вписва в околната среда.  Камъните се поставят така, че да имат лек наклон навътре. При полагане трябва да се има предвид равномерният наклон на конструкцията с около 20 °. Необходимият ъгъл на наклон се изпълнява най-добре чрез предварително наредени шаблони от летвички. Бетонни стени се използват за промишлени обекти и масивни съоръжения.

3. Конструкция на подпорната стена и специфични особености за нейното изграждане

    Конструкцията на подпорната стена и спецификата и за нейното изграждане зависи от самия терен, размера, височината на стената, армировката,  клас бетон и т.н.  Да не забравяме, че основната функция на подпорната стена е предовратяване на опрелени физични географски особености на терена и обезопасяването му за експлоатация. Но каквото и да е проектното решение за подпорната стена, основата си остава най-важната предпоставка за нейната здравина и устойчивост.

 

3. Как се фиксира крайна цена за изграждане на подпорната стена?

Много хора искат да знаят как се фиксира и изчислява крайната сума за изграждането на подпорна стена. Определянето и фиксирането е индивидуално за всяки един обект, тъй като има множество показатели, които оказват влияние върху крайната и цена, като сложност на изпълнение материали и т..н .

Нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за Варна и област могат да направят за Вас не само безплатен оглед в рамките на града, но и да Ви дадат необходимата  оферта, от която имате нужда. Повече за Нас, наши обекти, строителни услуги може да намерите на сайта и блога ни на адрес –  https://www.md90.biz