Строителна Фирма Мд-90 | Варна info@md90.biz 0988983877

Пасивна къща = енергийна  самодостатъчност и комфорт

  

    При строителство на пасивна къща вече има много и различни измерения за енергийна ефективност. Най - надеждните и характеристики все пак остават високото качество и комфорт.  Пасивно натрупване на слънчева светлина е в буквален превод за  определението  „пасивност” на къщите от ново поколение. Те осигуряват повече от 50 % енергийна ефективност на сградата, които могат да бъдат например фоволтаични системи за отопление и охлаждане,   генериране на електричество, генериране на водата и т.н   Всичко това се залага в самото проектиране, с всички специфични характеристики, които трябва да бъдат описани за тяхното приложение.
  Вътрешните източници са другата част от пасивността на сградата. Заемат около 20% от нулевото потребление на енергия. Това са предимно: 
  •  хидро, топлоизолации във вътрешността на сградата
  • избор на висококачествена дограма, която има множество защитни елементи, функции,  модерен дизайн,  свеж въздух дори при затворени прозорци, изолация на всеки външен шум за здравословна вътрешна среда
 
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image.png
  • вентилационни системи с нужните технологични и иновативни предимства за функционалност както при охлаждане, така и при затопляне на помещенията, както и тяхното регулиране.
  • инденкс на плътност, което на практика означава въздухонепроницаемост, което се постига чрез различните детайли, като сцециални  уплътнения и  фуги между конструкции, стени, ъгли и т.н.
  • архитектура, която е обхваната от всички страни и създава пространства, в които  светлината е част, с избор на прозорци, които започват от пода и стигат почти до горната част на тавана, с изглед, който осигурява максимална дневна светлина.  
     Един благоприятен вътрешен климат, екологичен начин на живот и комфорт с пасивното строителство на еднофамилни къщи.
     Повече информация на htpss://www.md90.biz, както и за нашите услуги на строителна фирма МД-90 за Варна и област.