ЕНЕРГИЕН ПАСПОРТ НА СГРАДА – ЧАСТ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПАСПОРТ

      1. Същност на енергиен паспорт на сграда -  това е документ, който се съставя преди въвеждането на строежа в експлоатация на нова сграда или при определени обстоятелства изискващи актуална информация за наличие на енергийна ефективност и състояние на енергопотреблението за сградата. Той  е част от техническият паспорт.
     Изготвя се от лицето, което упражнява строителен надзор.  Описват се енергийните характеристики на сградата, като се спазват нормативните изисквания по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ като се въвеждат необходимите проверки и изпитвания.
    2. Енергийният паспорт е задължителен при:
  • всяка нова сграда, която се въвежда в експлоатация,
  •  при частична промяна  конструкция сграда,
  • при  основен ремонт /преустройство/ сграда
  • реконструкция
   Енергийните паспорти се изготвят или като отделен договор или като част от договор между Възложителя и технически сертифицираното лице за обследване и сертифициране на енергийната ефективност на сградата по чл. 16, ал.13 от ЗЕЕ.
   Техническият паспорт на сградата включва всички строително-монтажни дейности, извършвани по сградата, това е един вид дневник в който може да се проследи цялостната строителна документация като история.  Тяхната цел е не само прозрачност на строителната документация, технически характеристики на отделните етапи на строежа, но и осигурява нужната  сигурност и безопасност при строителството, но  и дава дългосрочна експлоатация на сградата.
   3.  Кога техническият паспорт не е необходим:
  • при временни строежи
  • за сгради с времен статут от действащият подробен устройствен план
   Повече за Нас – строителна фирма МД-90 за Варна и област,  нашите строителни услуги вкл. ново строителство на еднофамилни къщи, преустройства, основни ремонти и строителни книжа на сайта и блога ни на адрес за Вас:  https://www.md90.biz

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *