Изпълнени строителни проекти с МД-90 за Варна и област:

Изпълнени строителни проекти с МД-90 за Варна и област, които включват различни строителни обекти, от частични и комплексни ремонти, до строителство на модерна и съвременна еднофамилна или двуфамилна къща. Имаме изпълнени проектни решения за преустройство на апартамент, вила, къща, надстрояване, модулно строителство. Имаме реализирани обекти на изграждане подпорни стени, ремонти покрив, всякакви комплексни довършителни строително-монтажни работи, вкл. труд, материали и задължителни срокове на изпълнение. Предлагаме и изграждане на дренажни системи, верткални планировки. Жилищното строителство бележи ръст нагоре както в цени, така и в неговото практическо приложение за по-големите градове у Нас. С това се увеличава както търсенето, така и предлагането на строителни услуги. Нашият екип на МД-90 изпълнява различни по своята същност и етапи строителни обекти. Повече подробна информация за строителството, нови технологии, изпълнение, оферти, може да намерите на сайта и блога Ни за Вас. Строителна фирма МД-90 в крак с новото време и технологии, изгражда модерни и функционални еднофамилни къщи. Нашият екип залага на система за управление на качество и контрол на изпълнение, осигурява безопасни условия на труд. Спазването на европейскитестандарти в строителството е част от нашата завършена работа при изпълнение на различните по своята същност проекти. Разполагаме с екип от високо квалифицирани работници и специалисти.

1 2 3 4