Проект> еднофамилна къща – проектиране и изпълнение с МД-90 за Варна и област