Преустройство и ремонт еднофамилна къща

Преустройство на жилищна сграда, три етажа, м. Траката, гр. Варна. Цялостно преустройство и ремонт на жилищната сграда вкл. смяна дограма, промени на вътрешно разпределение, реновиране на външната фасада, сградните ограждащи конструкции и елементи, топлоизолации, присторяване на обслужващи помещения и др.