Външен и вътрешен ремонт на къща до въвеждане в експлоатация, център, гр. Варна

Направен е цялостен ремонт и реновиране на къщата, находяща се в град Варна, център. Възстановена е както фасадата, така и вътрешните пространства на сградата. с екипа на строителна фирма МД-90.