Mariana

Маркетинг, Мениджмънт

Жилищното строителство – с ръст нагоре

Жилищното строителство независимо от покачването на цените отбелязва ръст нагоре през последните месеци на тази година. Причините може би са с в непрекъснатото покачване на цените нагоре, което води до неговото по-голямо предлагане и търсене.  Това е особено засилено в по-големите градове на страната като София, Пловдив и Варна. 

Как да разберем кога е качествено строителството?

                             Зад всяка една сграда стоят от самото начало проектанти, ивеститори, възложители, строители. Веки един от тях има влияние върху нейната същност.   Сградата в завършен вид почти винаги  изглежда перфектна, особено ако край нея има по-стари сгради, на които да се откроява.  Все пак е с нов дизайн и визия. 1. Критерии за определяне …

Как да разберем кога е качествено строителството? Прочети повече »

  Каква документация е необходима за отриване на нов строеж по ЗБУТ

Строителна документация  за нов строеж и започване на строително-монтажни работи

За строежите от първа до четвърта категория е нужно наличие на строителен надзор с необходим лиценз за тази дейност.   Те отговарят за всички актове, протоколи по време на строителство,  изпълнението  на строежа по инвестиционните проекти и изисквания по ЗУТ.

За строежите от пета категория –  контролират от лицензирано лице, което може да упражнява технически контрол и да отговаря за съответните строително-монтажни дейности,  както и да съставя и подписва актове, протоколи до завършване и въвеждане на строежа в експлоатация.

Строителни книжа  и категории в строителството – всичко за тях

     1. Същност на строителните  книжа     Това са всички необходими документи за строителство: от скица- виза,  проектиране и съгласуване на инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж, съпътстващи  актове по време на строителство, протоколи за определяне на строителна линия и ниво строеж, бетнонни дневници, съгласувания на комуникации с всички експлоатационни дружества и  т.н. С …

Строителни книжа  и категории в строителството – всичко за тях Прочети повече »

Същност, изграждане и предназначение  на вертикалната  планировка

                             1. Същност на вертикалната планировка       При строителство на жилищна или нежилищна сграда е необходимо задължително изготвяне на проект за вертикална планировка. В нея се нанася самата сграда или т.нар.  кота  ±0.00, нивата на площадките,  начина на отводняване на дъждовните води и наличието на водосборните шахти за тази цел. Проекта се изготвя въз основа …

Същност, изграждане и предназначение  на вертикалната  планировка Прочети повече »

            Една нова пространствена архитектура за  дома

            1. Един нов начин за постигане на екологично и ефективно архитектурно присъствие      Много се говори вече за енергийна ефективност, архитектурни проекти, иновативни решения, устойчиво строителство и т.н.  Тях ги обединява едно единствено определение, наречено енергийно ефективен дом. Все повече за постигане на подобно решение се акцентира върху нестандартни досега архитектурни проекти. Те обединяват …

            Една нова пространствена архитектура за  дома Прочети повече »

  Дворната канализация и нейното отводняване

иаметър на тръбите,  наличие на резервоари.  

     Нашият екип на строителна фирма МД-90 за Варна и област е готова да Ви съдейства и отстрани възникнали проблеми с дъждовната вода и тяхното  необходимо отводняване и извеждане извън терена, както и изграждане на нови отводнителни системи.   Повече за Нас на сайта и блога ни на адрес – https://www.md90.biz

Традиции и модернизъм в строителството на къщи днес

Традиции и модернизъм – част от новото строителство днес на еднофамилна къща.
Тук ще акцентираме с нашите консултанти на МД-90 за Варна и област за някой основни обединяващи звена за това модерно, но и съчетаващо традициите строителство на еднофамилна къща днес у Нас: