Узаконяване на сгради,  собственост и решения

Узаконяването на сгради е свързано с допълнително заснемане на сградата, наличие на проектиране, изчисление на данни за съвместимост на сградата за безопасна експлоатация, нанясане на новите данни в съответните инстуции.

1.Наличие на собственост –  вписване в Кадастър

  Собственост, сгради, съоръжения и решения за тяхната търпимост и узаконяване

      Всички недвижими имоти за да бъдат юридически изрядни е необходимо да бъдат вписани в имотния регистър, наречен Кадастър.  Там се съхраняват документи, където има подробна информация на имота, неговите граници, смяна на собствеността, наличие на задължения дори, право на строеж, сервитутни права и т.н. С една дума всички необходими данни на минали и настоящи собственостти на имотите. Една сграда задължително трябва да е вписана в регистъра на Кадастъра,  за да има всички юридически правомощия за законно притежание.

2.Имотен регистър и собственост

В имотния регистър се вписват нотариалните актове, с които се променя собствеността, върху недвижимите имоти, изменя или прекратява вещно право и въобще всички юридически действия, възбрани и факти, които трябва да бъдат нанесени и вписани  в тази институция.

3.Връзка между Кадастър и  имотен регистър

Вече съществува реална създадена взаимовръзка между Кадастър и  Агенцията по вписвания.   Данните, които се попълват например в имотния регистър се отразяват автоматично в кадастралните карти по електронен път чрез определена система.  

   Това е решение, която улеснява собствеността и дава нужната обективна информация, без да се губи време и усилия поотделно в различните инстанции и техният архив.  Много по-лесно би могло да се проследи историята на един имот, като по този начин се намалят и възможностите за злоупотреби и фалшификации.  

    Повече информация за имоти, вписвания, узаконяване на сгради, може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz

4 thoughts on “Узаконяване на сгради,  собственост и решения”

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *