Кога може да бъде издадено удостоверение търпимост сграда и предназначение?

1. Предназначение на издаване на удостоверение търпимост сграда

    Предназначение на издаване на удостоверение търпимост сграда е свързано със заявяване на съществуващи определени начини на съществуване и лицензиране на сградата. Има орган – Закон за устройство на територията, който отговаря за строителството, нормативните актове, норми и условия за тази цел. Строеж, който няма строителни документи, тоест е незаконен, но който отговаря на определени изисквания за безопасност, посочени от ЗУТ, може да бъде превърнат в т.нар. търпим строеж с издаването на удостоверение за търпимост. Условие за осъществяване на тази процедура е сградата да е била построена преди дата 31.03.2001г.. Задължително трябва да отговаря на на  действащите застроителни и регулационни планове за този период. 

С издаването на удостоверение търпимост сграда:

  • сградата не подлежи на събаряне с удостоверение за търпимост
  • сградата няма право да бъде надстроявана, пристроявана с удостоверение за търпимост
  • сградата не може да извършва смяна статут на предназначение с удостоверение за търпимост
  • сградата не може да променя външно своята конфигурация с удостоверение за търпимост
  • сградата позволява вътрешен обстоен ремонт с удостоверение за търпимост
  • сградата се използва единствено за местоживеене от нейният собственик с удостоверение за търпимост
  • сградата подлежи на продажба през нотариус и смяната на собствеността с наличие на удостоверение за търпимост
  • сградата има всички задължения като данъци всяка година като всички останали законни обекти    с удостоверение за търпимост

Нашата строителна фирма МД-90 за Варна и област може да подготви всички необходими документи за изготвяне на удостоверение търпимост сграда в рамките на законообразните срокове при наличие, че отговаряте на горепосочените условия за подобна процедура.    Повече подробности на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес за Вас – https://www.md90.biz