Строителни книжа – удостоверение търпимост сграда

1. Кога може да бъде издадено удостоверение за търпимост на сграда?

Удостоверение за търпимост на сграда може да бъде издадено на строеж до – 31 март 2001 г. Всички строежи които са били допустими по тогавашните нормативни правила и подробни устройствени планове, но нямат строителни книжа подлежат на издаване на документ за удостоверение за търпимост.
Нека да уточним все пак с нашите консултанти на строителна фирма МД-90, че сграда, която няма строителни книжа е незаконна, независимо че може да бъде вписана в Регистъра, да има нотариален акт земята, да присъства в Агенцията во пвисвания и т.н

1. Защо е нужно удостоверение за търпимост на сграда?

– удостоверение за търпимост на сграда се предовратява нейното събаряне принудително
– дава варианти за проектиране строителство пристройки, надстройки
– може да бъде прехвърляна натариално самата сграда

  2. Какво получавате с издаването на удостоверение на търпимост на сградата?

  С издаването на удостоверение за търпимост сграда получавате невъзможност да бъде:
  – невъзможност да бъде премахната сграда, която има удостоверение търпимост
  – има законово право на експлоатация по предназначение сграда с удостоверение търпимост
  – сградатаима право да бъде прехвърляне през Нотариус с удостоверение за търпимост
  – сградата има право да бъде продавана, когато има издадено удостоверение търпимост.

  Стрежите за издаване на удостоверение за търпимост с нашите консултанти на МД-90 за Вас, могат да бъдат пристройки, надстройки, преустройства, огради, надземни полуподземни. За издаване на удостоверени еза търпимост на конкретното съоръжение е необходимо всички документи като архив, след кото се прави геодезическо заснемане.

  Повече за Нас, нашите услуги за изготвяне на строителни книжа, както и строежи, може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz