Изготвяне удостоверение търпимост сгради –  същност, начин на узаконяване според ЗУТ

1. Същност и предназначение на издаване на удостоверение търпимост сгради с МД-90

    Същността и предназначението на удостоверението за търпимост на сгради е нейното заяваване за съществуването и с определени ограничени прамомощия. Има орган – Закон за устройство на територията, който отговаря за строителството, нормативните актове и норми. Строежите са квалифицирани според това дали са : законни, незакони или търпими. Всички те отговарят на различни условия и оттам и тяхното определение като вид на завършеност и статут. Тук ще разгледаме с нашите консултанти на строителна фирма МД-90 същността на удостоверенията за търпимост на сгради. С издаването на това удостоверение за търпимост се дава възможност за въвод във владение при липса на строителни книжа, както и начин да получат в определени граници официална легитимност нва сградата. Да уточним, чесСкицата или нотариалният акт в не означават документ за законност на сградата.

Строеж, който няма строителни документи, тоест е незаконен, но който отговаря на определени изисквания за безопасност, посочени от ЗУТ, може да бъде превърнат в т.нар. търпим строеж с издаването на удостоверение за търпимост. За да бъде осъществена подобна процедура за търпимост на сграда има определени строителни и административни изисквания. Най-същественото от тях е сградата да е построена преди дата 31.03.2001г.. Задължително трябва да отговаря на на  действащите застроителни и регулационни планове за този период. 

При изготвяне на процедурата за търпимост на сграда с МД-90 за Варна и област, е необходимо наличие на следните документи:

 • нотариален акт,
 • нотариално удостоверяване на ситуацията,
 • заснемане на сграда, конструктивно становище
 • други по-второстепенни документи, възникнали при необходимост.

Тук с нашите консултанти на МД-90 за Вас на сграда. ще прецените плюсовете и минусите отговарящи на Вашите очаквания. Ще сте наясно с ограничената законност на подобни строежи и тяхните граници според нормативните уредби и закони по Закона за устройство на територорията.

2. Ограничени законови правомощия на удостоверение за търпимост сгради с МД-90 за Вас

 • сградата не подлежи на събаряне с удостоверение за търпимост
 • сградата няма право да бъде надстроявана, пристроявана с удостоверение за търпимост
 • сградата не може да извършва смяна статут на предназначение с удостоверение за търпимост
 • сградата не може да променя външно своята конфигурация с удостоверение за търпимост
 • сградата позволява вътрешен обстоен ремонт с удостоверение за търпимост
 • сградата се използва единствено за местоживеене от нейният собственик с удостоверение за търпимост
 • сградата подлежи на продажба през нотариус и смяната на собствеността с наличие на удостоверение за търпимост
 • сградата има всички задължения като данъци всяка година като всички останали законни обекти    с удостоверение за търпимост

Вобобщение да кажем, че с удостоверението на търпимост се дава възможност да не се премахне сградата като незаконна, а смяна на статута – от незаконен в търпим строеж. Това се доказва с редица документи за неговата възможна експлоатация. Но с това не може все пак да получитге акт 16 или така нареченото въвеждане в експлоатация на сградата.

Нашата строителна фирма МД-90 за Варна и област може да подготви всички необходими документи за изготвяне на удостоверение за търпимост сграда в рамките на законообразните срокове при наличие, че отговаряте на горепосочените условия за подобна процедура.  

  Може да разчитате на съдействие от нашите сътрудници на строителна фирма МД-90 при необходимост за всичко свързано със издаване на удостоверение за търпимост на сгради, узаконяване, комплексни ремонти, преустройства и др. Повече подробности на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес за Вас – https://www.md90.biz