Тахиметрична снимка – същност и приложение в строителството с МД-90

Тахиметричната снимка и нейното съдържание осигуряват правилното приложение на инвестиционните проекти в строителството. Правилното протичане на всички строителни етапи започват с нейното присъствие като строителна документация.

1. Същност тахиметрична снимка, геодезия

Същността на тахиметрична снимка в геодезията е сбор от метрична информация за спецификата на релефа на земната повърхнина и обектите, разположени върху тази повърхност.

Тахиметрична геодезическа снимка, приложение с МД-90, Варна

В буквален превод тахиметрична снимка означава бързо измерване на ъгли и разстояния в детайли. Тахиметрията се развива естествено с развитието на технологиите. С наличието на заснемане от т.нар дронове се създадоха много по-оптимални условия за детайли и данни за конкретната местност. Начин на заснемане, който дава много повече детайли и подробности от класическият метод за получаване на тахиметрични данни.

Тахиметричната снимка се изготвя в два варианта: тахиметрична снимка на хартиен носител и тахиметрична снимка на цифров носител с мащаб 1:1.

Формат, който се избира е обикновено в DWG за AutoCAD.

С изготвянето на тахиметрична снимка се детайлира с абсолютна точност съответния релеф измерване на т.нар триизмерни координати – X,Y,Н. Получава се точна и детайлна информация район на заснемане. Да не забравяме, че изготвянето на тахиметрична снимка има необходимата съместимост и необходимост с другите проектни програми за инвестиционното проектиране на съответният обект

    2. Приложение тахиметрична снимка в строителството с МД-90

    Приложението на тахиметричната снимка в строителството се използва като изходно начало на инвестиционото проектиране за даден обект. Тя дава точна и ясна информация на следващите специалисти – архитекти, конструктори, ВиК и т.н. за релеф, специфични особености, съществуващи съоръжения, комуникации, наклони, висичини и т.н. Без наличие на тахиметрична снимка би се затруднило цялостното проектиране и строителство.

    Екипът на строителна фирма МД-90 е на Ваше разположение за изготвяне на тахиметрична снимка, и нейното инвестиционно приложение, както и други строителни книжа и услуги. Повече за Нас, нашият екип на МД-90, може да намерите на сайта и блога Ни на адрес – https://www.md90.biz

    Leave a Comment

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *