Строителство, строителни книжа – изисквания и документи /ЗУТ/ с МД-90

1. Строителство и изготвяне на строителни книжа с МД-90 за Варна и област

Отделните актове в строителните етапи са подробно описани в Закона за устройство на територията, /ЗУТ/. Изискванията са различни и се определят от статута на новото строителство и неговата категория, а оттам и строителните книжа.

Строителството е дълъг процес В него заедно със СМР, успоредно вървят и всички строителни книжа от  проектиране, съгласуване проекти, разрешение за строеж, откриване на строителна линия и площадка, проверки, актове и се стигне до завършване на строежа и издаването на акт 16 или т. нар въвеждане в експлоатация на обекта.

      Строителни книжа са необходими не само за ново строителство, но и при преустройства, реконструкция, промяна предназначение конструктивни елементи и т.н.

ctroitrlni dokumenti

       2. Контрол по време на строителство с МД-90 за Варна и област

Контрол по време на строителството е задължителен фактор. Без липса на контрол, строежа няма да има необходимите условия, на които задължително трябва да отговаря като изпълнение, като качество, строителна документация и т.н. Това автоматично предполага изпълнението от фирма-изпълнител, която е способна да Ви даде нужните документи, сертификати, качество, срокове и т.н.

Осъществяването на контрол по време на строителството включва абсолютна координация на графици, срокове, работа, изпълнение, гаранции. Носи отговорност за всичко, което се включва на строителната площадка до окончателното завършване на обекта.

       Строителна фирма МД-90 за Варна и област Ви предлага своите услуги в областта на строителството на жилищни, нежилищни сгради, ремонти, реконструкции, външни ВиК комуникации и съоръжения, като и строителна книжа за издаване на съответния обект.  За повече информация на сайта и блога ни на адрес – www.md90.biz