Стандартизация и показатели норми строителство с МД-90 за Вас

   1. Стандартизирани норми строителство сгради с МД-90

ctr normi

   Строителството на сгради у Нас увеличава своите мащаби и използва все по-голямо количество енергия – от строителните отпадъци до строителните съоръжения. Това води до въвеждането на нови екологични измервания при въвеждането на сградите в експлоатация. Строителството определя голяма част БВП на страната. Затова имат методика за оценка на икономическите показатели на строежите през всяка една фаза на техния жизнен цикъл и тяхната стандартизация.  

През 2005 г. е създаден Европейският технически комитет CEN/TC 350 комитет за „Разработване на хоризонтални стандартизирани методи за оценяване на общите екологични характеристики на строежите“.  Те трябва да обединят изискванията и да отговарят на общи за европейските страни език за строителството на сгради и съоръжения и тяхната стандартизация. Тези методи за оценка на екологичното строителство се прилагат вече и при Нас.

    2. Основни показатели стандартизация строителство сгради у Нас с МД-90 за Вас

Ще разгледаме различните видове показатели за строителство и стандартизация с Нас – консултантите на строителна фирма МД-90 за Варна и област

  • Дълготрайност на обекта
  • Безопастност при експлоатация
  • Хигиена и околна среда
  • Безопастност от пожари
  • Безопастност при природни бедствия, тоест устойчивост на механични въздействия
  • Икономия на енергия
  • Шумоизолация
  • Използване на  суровини, съответстващи на закона за защита на околната среда
  • Възможност за вторично използване на екологични суровини и материали за строежите
  • Възможност за рециклиране на материалите след премахване на сградата

     Оценката на  експлоатационните показатели и контрол е основата,  върху която се изгражда новото стандартизирано строителство на сгради, с устойчивост и качество на изпълнение.

Строителна фирма МД-90 за Варна и област за Вас. Повече за стандартизация, строителни услуги, посетете сайта и блога на фирмата на адрес: https://www.md90.biz. Там ще получите информацията, която Ви е нужна.