Инвестиционен проект – същност, обхват, приложение със строителна фирма МД-90 за Варна и област

Инвестиционен проект е задължително присъствие в строителството, независимо от неговата категория и предназначение. Тук с нашите консултанти ще разгледаме какво точно представлява определението инвестиционен проект, ще разгледаме неговото съдържание, какво точно обхваща и неговото приложение в строителната дейност.

1. Инвестиционен проект – същност

Инвестиционият проект и от какво се състои? Самият израз показва съдържание от две думи – инвестиция и проект, което дава обяснение за съответното му съдържание и предмет. Инвестиционият проект е един от първичните набори на строителна документация, която трябва да бъде налична. Инвестиционен проект може да бъде различен в зависимост от фазите на изпълнение:

 • Идеен инвестиционен проект – в тази фаза започва самото проектиране и с него се определят ситуирането на сградата, стойност, габарити на сградата, строителни материали, РЗП, височина и т.н.
 • Технически инвестиционен проект н- с него се уточняват и допълват идейните проектни решения. Уточняват се отделни детайли и подробности на СМР.
 • Работен инвестиционен проект – включва ситуационно решение с определен мащаб, разпределения, разрези, деутайли, количествена сметка, обяснителна записка по проектите и др.

2. Инвестиционен проект – обхват

Този т.нар. инвестиционен проект се състои от отделни части, които се изготвят от отделните проектанти по съответната дейност като архитект, геолог, геодезист, ел, вик и т.н .  Този екип от проектанти задължително трябва да бъдат със съответният лиценз за извършване на тази дейност.С една дума трябва да притажават пълна проектантска правоспособност за изпълнение на своята професионална дейност.

Обхватът на един инвестиционен проект зависи от неговото предназначение, големина, категория на строежа, нормативни изисквания. Обикновено един стандартен инвестиционен проект съдържа следните части като обхват:

Инвестиционен проект – МД-90 за Варна и област
 • Част архитектура
 • Част конструкции
 • Част ВиК
 • Част Ел.
 • Вентилация и климатизация
 • Енергийна ефективност
 • Пожарна безопасност
 • ПБЗ /план за управление на строителните отпадъци/
 • ПБЗ /план за безопасност и здраве
 • Геодезия /вертикална планировка/

3. Инвестиционен проект – приложение с МД-90, Варна

Нашите консултанти на строителна фирма МД-90 са на Ваше разположение за изготвяне на подобно инвестиционно проектиране. След изготвяне на инвестиционният проект и неговото окомплектоване, се подава за съгласуване и одобряване от съответните инстанции по район.    

Повече за изготвяне на инвестиционен проект строителство, строителни услуги и ремонти, може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz

1 thought on “Инвестиционен проект – същност, обхват, приложение със строителна фирма МД-90 за Варна и област”

 1. Pingback: Водоустойчива многокомпонентна подова настилка – технически характеристики и решения | Блогът на строителна фирма МД-90

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *