Инвеститорски контрол – кога е необходим?

1. Функция на инвеститорския контрол

Кога е нужен инвеститорски контрол ще разгледаме тук с консултантите на строителна фирма МД-90 за Варна и област. Задължителен инвеститорски контрол се оказва в случаите:

kontrol
  • Контрол по ПБЗ /план за безопасност и здраве/
  • Контрол по паричните потоци
  • Контрол по спазване на проекти

   Тази функция се изпълнява обикновено от Възложителя, който е и Инвеститор. Нормално е да следи изпълнението на СМР и всичко свързано със строително-инвестиционния процес.  Но ако Възложителят няма възможност или време да се занимава с този вид контрол, може да упълномощи физическо или юридическо лице, който да го осъществява подобен контрол като срок, количества, цени, качество и т.н.  Лицето, което все пак изпълнява тази функция е желателно да има необходимата квалификация и опит в тази област.

За осъществяване на подобна дейност е важно да има пълна прозрачност и доверие.  За тази цел е желателно да има сключен договор между Възложител и Консултант /строителен контрол/. В него се уточняват права и задължения между двете страни, независимо дали ще е експертна фирма или физическо лице. Няма официално създадени документи за нормиране на ценообразуването при изпълнение на строителен инвеститорски контрол и затова това се уточнява обикновено между двете  страни на Договора.

    Повече за инвеститорски контрол, строителни услуги – на сайта и блога ни на строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz