Енергиен паспорт на сграда

  Когато вече се започва нов проект и строеж на сграда,  показатели като енергийност и пасивност са неизменни нейни съставни части. Вече съществува и енергиен паспорт на сграда. Консултантите на строителна фирма МД-90 ще Ви запознаят  защо е нужен. 

1.Същност на енергиен паспорт на сграда

Енергиен паспорт сграда – съдържа цялостен набор от данни за енергийните характеристики на пространството вътре в сградата,  с всички необходими разходи и източници на консумирана енергия, тоест това е т.нар.  годишен енергиен баланс на сградата.     Този нов тип строителство на  къщи осигурява цялата енергийна мощ до 90-95%,, необходима за нейното нормално потребление. Едно поколение в строителството, което притежава неоспорими  енергийни и „пасивни”  сертификати на живот.

Енергийният паспорт и сертификат използват скала, подобна на тази при електроуредите, за определяне принадлежността на сградите към даден клас енергопотребление. За класифицирането им се взема под внимание консумацията на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, електроуреди, осветление и битова гореща вода. Високата позиция в скалата на класовете свидетелства за висока енергийна ефективност на сградата. Енергийният паспорт удостоверява съответствието на проектните норми с енергийните характеристики, зададени за сградата.

energien pacport

       Повече информация за  енергиен паспорт, услуги и проекти на жилищни и нежилищни сгради, може да видите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адреса ни, който е – https://www.md90.biz