Подпорна стена – предназначение и изграждане с МД-90

1. Предназначение подпорна стена

  Предназначението на подпорна стена е укрепване на почвите в зависимост от спецификата на терена. Те притежават стабилна конструкция и са перфектни кат приложения за терасиране на наклони по земната повърхност. С изграждането на подпорна стена се създава завършеност на терена, естетика, като същевременно има практическото приложения да предпазва от текущи свличания на земни маси.

    2. Видове подпорна стена с МД-90

Видове подпорна стена с МД-90 в зависимост от различните особености на терена:

  • Декоративна подпорна стена се изграждат за укрепване на почвата при терени с лека денивилация. Има по скоро функция на ограда, както и повече декоративна цел.
  • Разделяща подпорна стена обособява и районира отделни елементи
  • Терасовидна подпорна стена са характерни при терени с голяма денивилация, където се налага да се терасира пространството
podporna stena3
podporna-stena2.jpg
Видове подпорна стена

   4. Изграждане подпорна стена с МД-90

  Изграждане подпорна стена с МД-90 е начин за справяне с определени предизвикателства на терена. Особено подходяща за изграждане при укрепване на терен, стръмни склонове, дълбоки дерета или просто казано денивилация на терена. Но могат да бъдат използвани и като декоративен ландшафен елемент. Индивидуялно проектиране, правилно изграждане е условие за дългосрочна експлоатация.

Индивидуалното проектиране на подпорна стена дава точни и ясни изчисления, параметри, които при изграждане да бъдат спазени в детайли. Подпорната стена трябва да бъде не само функционална, но и да отговаря на редица изисквания за опазване на околната среда, да бъде част от нейната инфраструктура.

5. Роля на подпорна стена

Ролята на подпорната стена е обединяваща:

  • зониране на терена с изграждане на подпорна стена
  • има декоративно и естетическо приложение
  • изграждане на подпорна стена притежава най-вече укрепваща роля
  • Осигурява здравина и устойчивост на терена с изграждането на подпорна стена

При изграждане на подпорна стена е важно да лежи върху стабилна и здрава основа. Това може да бъде подложка от чакъл, пясък, камък и др. Нивото на подземни води трябва да минава под метър, метър и половина под повърхността. Колкото по-висока е подпорната стена, толкова по сложно е самото и техническо изпълнение като съоръжение. Винаги трябва да се отчита вид почва, състав, геоложки характеристики и т.н. .Нещо, което може би не знаете, че върху всяка повърхност, която има наклон денивилация повече от 8% е препоръчително терасиране на почвата. Строителна фирма МД-90 и нейният екип със своя опит в тази област са на Ваше разположение при наличие на изграждане на подобен тип съоръжения като подпорна стена, дренажни съоръжения и системи, свързани с ландшафта на определения район.

     Повече Наши обекти за изграждане подпорна стена, както и други строителни услуги, на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz