Кога трябва да имаме изградена дренажна система?

  1. Причини за изграждане на дренажна система

 • Специфичност и свойства на почвата да абсорбира влага
 • Наличие на свлачищни почви в близост
 • Необходимост от терасиране и отводняване на терена
 • Присъствие на отпадни води и необходимост от тяхното отводняване
 • Отводняване на води в близост до сгради, които могат да причинят проникване на влага в основите
 • Изграждане на дренажна система за управление на водни ресурси и използването и за напояване
 • Наличие на заблатени райони и тяхното отводняване и т.н.

Ако имате една от тези причини като проблем на Вашият терен, то тогава имате основателна причина да помислите за изграждане на дренажна система.

    Зависи все пак какво точно искате да отводнявате и какво е основното предназначение да дренажната система.

2. Видове дренажни системи според отводняване на терен и вид натоварване с МД-90

2.1. Изграждане дренажна система – дренажен тунел с МД-90

Изграждане на дренажна система – тип дренажен тунел е подходяща за отводняване на частни имоти. Неговата конструкция е модулна и може да се наслагва в зависимост от натоварването на дренажната система, т. е полагането му може да бъде на повече от една линия на едно и също ниво.. Технически данни за натоварване при изграждане на дренажна система, тип тунел:

 • Краткосрочно натоварване дренаж тип тунел kN/m2100 Kg/m210 200
 • Дългосрочно натоварване дренажна система тип тунел kN/m259 Kg/m2 6 000

2.2. Изграждане на дренажна система тип дренажен блок с МД-90

Изграждането на дренажна система тип дренажен блок е подходяща за отводняване на промишлени или обществени сгради и площи. Има колонна структура на изграждане., която позволява високо ниво на натоварване. Монтира се в т.нар. блокова форма, откъдето идва и името и. Максималната дълбочина – 5 метра. Може да има приложение за складови бази, паркинги и др.

 • Краткосрочно 9810 000 натоварване дренажна система тип блок 98 kN/m2 10 000 Kg/m2
 • Дългосрочно натоварване дренажна система тип блок 49 kN/m2 5 000 Kg/m2

2.3. Изграждане на дренажна система EcoBloc с МД-90

  Иновативна дренажна система от ново поколение. Тя позволява монтаж както в редове, така и в дренажен блок. Има висока издръжливост на натоварване. Приложение при обществени сгради с високо ниво на експлоатация и натоварване.

 • Краткосрочно натоварване дренажна система тип Еко блок 100 kN/m2 Kg/m2 10 200
 • Дългосрочно натоварване дренажна система Еко блок 59 kN/m2 Kg/m2 6 000
drainage pipes

Всеки избира дренажна система, която да отговаря на съответното предназначение, вид натоварване, специфични условия и правила. Затова всеки един проект за изграждане на дренажна система е индивидуален. Зад подобно решение стои екип от професионалисти – от проучването, проектирането и завършва с изграждането на дренажната система. Една дренажна система, изпълнена професионално и поетапно по горепосочените показатели дава нужната гаранция за безотказност на работа и дългосрочна експлоатация.

Повече информация за изграждане на дренажна система и технически данни, на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – www.md90.biz