Дренажни системи за повърхностни води

1. Защо прониква водата на повърхността на сградата?

Водата обикновено прониква на повърхностно ниво през порите на структурни елементи. Те могат да бъдат дърво, стена, бетон, почва и т.н. Водите минават през техните пори и причиняват  влага в зависимост от индивидуалната им пропускливост. Вдига нивото на водата и се създава условия за гъбички, мухъл и т.н. Степента зависи от нивото на разпостранение на влагата и подпочвените води на съответният терен.  

  • липсата на вентилация на въздуха и постоянна температура
  • некачествени материали при стоеж
  • неподходящи за целта материали
  • некачествена хидроизолация на основите, пукнатини и т.н.

2. Необходимост от изграждане на дренажни системи за повърхностни води

Наличието на дренажна система осигурява необходимият комфорт на експлоатация на сградата, когато има проблем с влагата обикновено на повърхностно ниво. Правилното изграждане на дренажна система осигурява защита на основата на сградата от подпочвени води и влага. .

     Причините, необходими за изграждане на дренажни системи са много и всяка една от тях е индивидуална за съответният терен. Затова е важно да бъдат установени от специалисти конкретните причинители на влага. Едва тогава може да се започне изграждането на дренажна система по индивидуален план. Това е най-доброто решение при наличие на проблем с подпочвените води според специалистите на фирма МД-90 за Вас – изградена индивидуална дренажна система, съобразена с конкретните особености на терена. Технологичните решения с изграждането на дренажна система са част от успешната  борба с природните влияния върху сградите и техният по-дълъг живот и безпроблемна експлоатация.  Всеки друг начин е временен, изисква много повече усилия и не винаги има положителен резултат във времето.  Така че да изберете най-лесният, бърз и възможно най-евтин вариант, а това е изграждане на дренажна система по индивидуален проект . Цената на изграждане на дренажната система зависи от дължината, изидскванията, , обхват, сложност на съоръжението.

3. Видове отводнителни дренажни системи на повърхностно ниво


Осигуряването на пълна защита на даден терен от повърхностни води и нейното натрупване е свързано с изграждането на два вида дренажни отводнителни системи:

  • точково отводняване на дренажни системи: за точково отводняване е характерно за отделни участъци на натрупване на повъхностната вода
  • линейно отводняване на дренажни системи: изграждане на дренажно линейни системи е при наличие на равномерни количества повърхностни води и налагане за тяхното отвеждане по целият терен, като това може да е площадка, сграда и т.н .
  • подземни дренажни системи: характерен за високо ниво подпочвени води, които могат да разрушат основите на сградата

     Нашият екип на строителна фирма МД-90 за Варна и област е на Ваше разположение за адекватно решение на проблема с подпочвените води с изграждане на подходящи дренажни системи и тяхната своевременна гаранция за експлоатация.   Качеството при експлоатация на дренажната система зависи преди всичко от правилния монтаж. 

Повече за Нас, строителна фирма МД-90 за Варна и област, както и наши обекти и повече информация за изграждане на различните дренажни системи, както и обект с изградени дренажни съоръжения, на сайта и блога ни на адреса за Вас – https://www.md90.biz