Дренажна канализационна система – същност, монтаж с МД-90

   1. Същност дренажна канализационна система

         Дренажната канализационна система с нашият екип на строителна фирма МД-90 се изпълнява от тръби, които са перфорирани. Те имат специфичен филтър и геотекстил,  в зависимост от вида на почвите. Геотекстила стабилизира дренажната система, спомага да не се смесват различните фракции частици от чакъл и пясък. Има устойчивост на влага и слънце и позволява на водата да минава през отделните разделителни слоеве. Разпределя напрежението по цялата повърхност. По този начин осигурява конструктивната стабилност на цялото съоръжение.

2. Монтаж дренажна канализационна система с МД-90

При монтаж на подземните проводи  на хоризонталните дренажни канализационни системи се изграждат и  ревизионни шахти. Целта на ревизионните шахти е да осигури безопасно съществуване на съоръжението. и безотказно оттичане на водите до тяхното извеждане.

drenajni trubi
  • При монтаж на надземни проводи на хоризонтални дренажни канализационни системи се предвиждат контролни отвори или така наречените още ревизионни отвори, разположени през определен интервал.

       

Това са само част от условията при монтаж на дренажна канализационна система с нашите консултанти на строителна фирма МД-90 за Вас. Има още много предпоставки за правилно изпълнение и функциониране на хоризонталната дренажна система. И тук използването на нови технологии допринася за енергийната ефективност на дренажната канализационна система. Работи се основно върху оптимизация на отделните процеси и нейното по-добро управление и контрол.

Повече за дренажна  канализационна система и услугите на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес , ще намерите на – www.md90.biz