Денивилация на терен, начин на терасиране и вертикална планировка с МД-90

1. Наличие на денивилация на терен    

Ако имате имот, който е неудобен, има наклон и не знаете как да го използвате по най-функционален начин значи има нужда от терасиране.  Още повече ако денивилацията на терена е значителна и това създава множество неудобства при неговото използване, въобще ако е възможно. За всеки подобен проблем си има и решение.

2. Начини на терасиране на парцел с МД-90:

terracing terrain MD90
  • Начин на терасиране е изграждане на подпорна стена и в зависимост от терена се определя нейната височина, състав и т.н.
  • Терасиране със стъпала по терена, които помагат за по- функционалното разпределение на пространството.
  • Друг начин на терасиране е изграждане на дренажна система при наличие на свлачищни зони, на по-ниски части терен, където вероятността да се събират дъждовни води е много голяма. Прави се дренаж по целият терен с отвеждане отвеждане на отпадните води извън парцела.

3. Необходимост от вертикална планировка на терен

Необходимо е изграждане на вертикална планировка при денивилация на терени. Вертикалната планировка се изготвя от геодезист, който прави описание на терена спрямо сгради, съоръжения. Изграждането на вертикалната планировка е необходима за определяне на височини, наклони, пътеки, подпорни стени. Тоест вертикалната планировка дава всички точки и коти на терена и показава начините, по които ако има денивилация, тя да бъде минимилизирана по най-практичният начин. Така площта се използва оптимално за конкретните цели.

   Повече за денивилации на терени, вертикални планировки и решения, може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz