Вертикална планировка, терасиране на имот  – проектиране, изпълнение

                   

   Вертикалната планировка се изготвя задължително от лицензирано лице, тоест геодизическо  правоспособно за тази цел. За тази т.нар. вертикална планировка се изготвя  проект  на самият терен, с който се описва местоположението му спрямо други обекти и съоръжения, като се уточняват границите на имота.

      МД-90 за Варна и област извършват подобни геодезически заснемания за вертикална планировка и неговото нанасяне в Кадастъра. С помощта на това заснемане се извършва подготовка на терена, създаване на наклони към съответните съоръжения за отводняване,  уплътняване на почвата, изграждане на основа от инертни материали.

1. Предназначение вертикална планировка:

  • Предовратяване на свличания на земнr маси
  • Осигуряване безопасното оттичане на дъждовните води
  • Минимилизиране изкопни работи и пренос земни маси
  • Терасиране при денивилация на терена
  • Осъществяване на достъп на терена до уличното платно

     С тези действие се обезопасява  терена и се създаава правилното му функциониране на по следващ етап на експлоатация. Важное де се превърне всеки недостатък на имота в негово предимство. Точно тази функция изпълнява изграждането на вертикална планировка.  Например, без значение  дали пътеката ще е криволичеща, права, или ще е с друга форма,  е важно да се запази естетическото и безопасно присъствие на визията. Извършва се оразмеряване на отделните алеи,  която трябва да се постигне. Осигурява се правилна дренажна система за напояване на зелените площи, синхронизиране при необходимост при изграждане  на подпорната стена с останалите архитектурни особености на терена. Дворът е първото нещо, което виждаме, когато погледнем  към пространството зад оградата. Той показва отношението на неговият собственик към околната среда, както и  личното му послание към детайлите, естетическите особености.  Всичко това създава  неговата идентичност и характер.  Линията, която трябва да обединява пространството трябва да се вижда в цялостната визия на пространството, трябва да следва и обединява хармонията на всички елементи по свой начин. Да създава усещане за преливане на вътрешната и външната среда по начин, който да е напълно естествен. Ако сте постигнали този ефект, значи може да се чувствате удовлетворен.

     Нашият екип на строителна фирма МД-90 е на Ваше разположение при подобни проекти, осигуряващи комфортен и практичен двор, независимо дали става въпрос само за терасиране, дренажни системи, отводняване, подпорни стени и т.н. Повече за нашите строителни услуги и обекти, може да намерита на сайта и блога ни на адреса за Вас – https://www.md90.biz